Необходими документи


Необходими документи, които трябва да имате за различните услуги за регистрация на мпс в КАТ.

✅ Необходими документи за регистрация на мпс нов внос

Вид ДокументОригиналКопиеБрой
1.Регистрационни талони на мпс Да Не 1 или 2
2.Договор за покупко-продажба на мпс Да Да 1
3.Фактура за покупко-продажба на мпс Да Да 1
4.Декларация за внос на мпс приложение номер 2 Да Не 1
5.Декларация с платена продуктова такса на мпс(Еко такса) 12 Да Не 1
6.Валидна полица Застраховка Гражданска Отговорност Да Не 1

✅ Необходими документи за регистрация на ново мпс

Вид ДокументОригиналКопиеБрой
1.Сертификат за съответствие (СОС) ЕС Да Не 1
2.Договор за покупко-продажба на мпс Да Да 1
3.Фактура за покупко-продажба на мпс Да Да 1
4.Фактура Инвойс от производителя на мпс с печат Не Да 1
5.Декларация с платена продуктова такса на мпс(Еко такса) 12 Да Не 1
6.Валидна полица Застраховка Гражданска Отговорност Да Не 1

✅ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА МПС

Вид ДокументОригиналКопиеБрой
1.Свидетелство за регистрация на мпс(част 1 и 2 България) Да Не 2
2.Нотариален договор за покупко-продажба на мпс Да Да 1
3.Валидна полица Застраховка Гражданска Отговорност Да Не 1

✅ Необходими документи за смяна на собственост на мпс

Вид ДокументОригиналКопиеБрой
1.Свидетелство за регистрация на мпс(част 1 и 2 България) Да Не 2
2.Нотариален договор за покупко-продажба на мпс Да Да 1
3.Валидна полица Застраховка Гражданска Отговорност Да Не 1

✅ Необходими документи за транзитни номера

Вид ДокументОригиналКопиеБрой
1.Регистрационни талони на мпс Да Да 1 или 2
2.Договор за покупко-продажба на мпс Да Да 1
3.Фактура за покупко-продажба на мпс Да Да 1
4.Декларация за внос на мпс приложение номер 2 Да Да 1
5.Валидна полица Застраховка Гражданска Отговорност Да Не 1

✅ Необходими документи за бракуване на мпс

Вид ДокументОригиналКопиеБрой
1.Свидетелство за регистрация на мпс(част 1 и 2 България) Да Не 2
2.Декларация за бракуване на мпс Да Не 1
3.Удостоверение за скрап с номер и печат Да Да 1

За по-подробна информация за необходимите документи за регистрация на мпс: